УЗДВідділення пренатальної діагностики

Сучасні технології зробили можливим ще до народження дитини дізнаватися про її стан здоров’я. В перинатальному центі  наданням інформації про стан здоров’я ще ненародженої дитини займається відділення пренатальної діагностики.

Допологова діагностика (пренатальний скринінг) – це внутрішньоутробне обстеження плода, яка проводиться всім вагітним в певні терміни для виявлення вад розвитку, хромосомних і генетичних аномалій плоду. Правильно і своєчасно проведений пренатальний скринінг – запорука успішного розвитку вашої вагітності.

Наше відділення постійно обладнується новою апаратурою.  Завдяки сучасному обладнанню застосовуються такі методики як: нейросонографія,  кардіотокографія, доплерометрія.

Наприклад, кардіотокографія, тобто метод моніторного контролю за серцевими скороченнями плоду за допомогою електронної апаратури, є настільки інформаційною, що широко використовується у перинатальному центрі, як в період вагітності, так і під час пологів.

Нейросонографія, або ультразвукове сканування структур мозку, дозволяє виключити наявність вроджених вад розвитку мозку немовлят, виявити ознаки перенесеної гіпоксії під час вагітності та в пологах, що, в свою чергу, дає змогу вчасно діагностувати та пролікувати виявленні захворювання.

Ультра звукова діагностика вагітних та немовлят.