Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Не один сучасний медичний заклад, а особливо наш перинатальний центр не зможе обійтися без добре оснащеної анестезіології та інтенсивної терапії. Це відділення є одним з найважливіших відділень нашого медичного закладу. 

Анестезіологічне відділення розраховане на 6 ліжок. На його базі розгорнуті палати для надання високоспеціалізованої невідкладної допомоги вагітним та хворим жінкам. Кожна палата обладнена найсучаснішою апаратурою, що в свою чергу, дає можливість виходжувати вагітних з важкими гестозами, хворих жінок в післяопераційному періоді, з соматичною патологією у відділенні функціонує реанімаційний зал, оснащений дихальною апаратурою, кардіомоніторами, пульсоксиметрами, багатофункціональними ліжками та іншою необхідною апаратурою для надання допомоги хворим в критичних станах, та спостереження за післяопераційним періодом.

Висококваліфіковані лікарі та анестезіологи

В нашому відділенні працюють висококваліфіковані анестезіологи, які забезпечують проведення акушерських і гінекологічних операцій, використовуючи різноманітні види спинальної, реґіонарної та комбінованої анестезії. Також у відділенні впроваджено сучасну інгаляційну анестезію для знеболення гінекологічних оперативних втручань, лапароскопій. Кожен рік відділення приймає безліч пацієнтів, яким забезпечують проведення операцій, кесарів розтин, знеболюють пологи. Крім цього, лікарі надають ургентну допомогу хворим жінкам і вагітним області. 

Щоб підтримувати свій високий професіональний рівень лікарі та медсестри навчаються на курсах удосконалення кваліфікації, передатестаційних циклах, беруть участь в роботі конференцій, семінарів, симпозіумів, з’їздів, конгресів, тісно співпрацюють з науково-дослідними медичними установами, що дає змогу впроваджувати нові методи лікування.